اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

Forums

Collapse
Collapse
  • فیلتر
  • زمان
  • نمایش
  • موضوعات تازه
پاک کردن همه
new posts
محتوایی پیدا نشد
Show More
  • فیلتر
  • زمان
  • نمایش
  • موضوعات تازه
پاک کردن همه
new posts
Please log in to your account to view your subscribed posts.
فهرست موضوع نوشته آخرين نوشته
مترجم آنلاین
موضوع: 45 نوشته: 86
45 86
بخشها:
موضوع: 6 نوشته: 23
آخرين نوشته: درخت جهان
6 23
فاطمه سادات جعفری
درخت جهان
موضوع: 41 نوشته: 79
41 79
موضوع: 32 نوشته: 69
آخرين نوشته: داستان کوتاه
32 69
site2017
داستان کوتاه
بوسیله site2017
موضوع: 45 نوشته: 78
45 78
موضوع: 15 نوشته: 18
15 18
موضوع: 25 نوشته: 162
25 162
موضوع: 10 نوشته: 16
10 16
موضوع: 10 نوشته: 17
آخرين نوشته: ترجمه ایرانیان
10 17
IranianTara
ترجمه ایرانیان
بوسیله IranianTara
ادبیات/Literature
About Literature
موضوع: 10 نوشته: 32
آخرين نوشته: ادبیات چیست؟
10 32
aydafhm70
ادبیات چیست؟
بوسیله aydafhm70
Poetry
موضوع: 225 نوشته: 437
آخرين نوشته: اودیسه
225 437
Angel
اودیسه
بوسیله Angel
بخشها:
Fiction
موضوع: 111 نوشته: 383
آخرين نوشته: قلعه حیوانات (Animal Farm)
111 383
Angel
قلعه حیوانات (Animal Farm)
بوسیله Angel
بخشها:
Drama
موضوع: 17 نوشته: 61
آخرين نوشته: مرگ يزدگرد
17 61
shivanno18
مرگ يزدگرد
بوسیله shivanno18
بخشها:
Tiny Pieces of Literature
موضوع: 14 نوشته: 22
14 22
Literary Prose
موضوع: 7 نوشته: 12
7 12
A Historical Review of Literature and Literary Movements
موضوع: 70 نوشته: 107
70 107
بخشها:
Literary Criticism
موضوع: 12 نوشته: 14
12 14
Literary Techniques and Devices
موضوع: 24 نوشته: 29
آخرين نوشته: Couplet: Form of Poetry
24 29
baran.amad
Couplet: Form of Poetry
بوسیله baran.amad
حسب حال
موضوع: 9 نوشته: 9
آخرين نوشته: Noah Webster
9 9
Mehran
Noah Webster
بوسیله Mehran
موضوع: 12 نوشته: 12
آخرين نوشته: A Glimpse At Quentin Tarantino
12 12
Mehran
A Glimpse At Quentin Tarantino
بوسیله Mehran
یادگیری زبان انگلیسی
موضوع: 58 نوشته: 138
58 138
موضوع: 51 نوشته: 174
51 174
موضوع: 17 نوشته: 67
17 67
موضوع: 14 نوشته: 28
14 28
موضوع: 20 نوشته: 22
20 22
موضوع: 54 نوشته: 244
54 244
بخشها:
تلفظ (24/46)
مکالمه (8/24)
پادکست (8/158)
موضوع: 65 نوشته: 165
آخرين نوشته: شروع یادگیری
65 165
hnaseri
شروع یادگیری
بوسیله hnaseri
ترجمه
موضوع: 26 نوشته: 117
26 117
موضوع: 46 نوشته: 111
آخرين نوشته: نجف دریابندری
46 111
ali66280
نجف دریابندری
بوسیله ali66280
بخشها:
موضوع: 37 نوشته: 54
آخرين نوشته: فلسفه و ترجمه
37 54
A.m.ir
فلسفه و ترجمه
بوسیله A.m.ir
موضوع: 22 نوشته: 26
22 26
بخشها:
موضوع: 7 نوشته: 15
7 15
موضوع: 4 نوشته: 4
4 4
موضوع: 32 نوشته: 69
آخرين نوشته: دختری با کت آبی
32 69
A.m.ir
دختری با کت آبی
بوسیله A.m.ir
بخشها:
موبایل
موضوع: 9 نوشته: 57
آخرين نوشته: پیامک های ادبی
9 57
A.m.ir
پیامک های ادبی
بوسیله A.m.ir

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن

Collapse

در حال حاضر 130 کاربر آنلاین هستند . تعداد 1 عضو و 129 مهمان.

بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 983 نفر در تاریخ 05-15-2014 و در ساعت 02:15 AM بوده است .

آمار و ارقام سايت مترجم آنلاین - ترجمه، ادبیات، آموزش و یادگیری زبان

Collapse

Topics: 1,243   Posts: 2,998   Members: 9,661   Active Members: 44
پیوستن ramona عزیز را به دیگر کاربران تبریک میگوئیم .

جستجو

Collapse

شبکه های اجتماعی

آخرین فعالیت ها

Collapse

صبر کنید ..
X